Základní pravidla prevence šíření infekční žloutenky

 


 

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod

Nákup služeb a energií byl finančně podpořen městem Uherský Brod
 
Dovybavení kanceláří detašovaného pracoviště nábytkem bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod
 
Město UHERSKÝ BROD poskytlo z rozpočtu města v roce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 účelovou dotaci určenou na nákup služeb a energií pro Středisko výchovné péče Uherský Brod a v roce 2017 dotaci na dovybavení kanceláří detašovaného pracoviště nábytkem.
 
 

 

EU Peníze školám

Zapojení VÚ doprojektu EU Peníze školám.

 

 

Bližší informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.