Kapacita: 48 
(nejvyšší povolený počet lůžek v daném zařízení)

Evidenční stav: 42
(počet evidovaných dětí v daném pracovišti - včetně nepřítomných)

Fyzický stav: 28
(počet dětí, které jsou přítomné v zařízení)

Plánovaný příjem: 
(počet dětí, které jsou nahlášené k příjmu)

 

Aktualizováno 6. 1. 2021