POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra

 

Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

 

Školské zařízení jako "orgán veřejné moci" rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a klientů, proto je povinné mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje statutární orgán ústavu. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti a informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.