Účelová dotace z fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště

Projekt – Prevence rizikového chování žáků – na pronájem sportovních zařízení, hřišť, tělocvičen je spolufinancován městem Uherské Hradiště.


Projekt SŠ Střílky

     
 

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod

 
Nákup služeb a energií byl finančně podpořen městem Uherský Brod
 
Dovybavení kanceláří detašovaného pracoviště nábytkem bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod
 
Město UHERSKÝ BROD poskytlo z rozpočtu města v roce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 účelovou dotaci určenou na nákup služeb a energií pro Středisko výchovné péče Uherský Brod a v roce 2017 dotaci na dovybavení kanceláří detašovaného pracoviště nábytkem.
 
 
 
Podrobné informace na stránkách Expresivní terapie.
 

EU Peníze školám

 
 
Podrobné informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

 
 
 
 
Podrobné informace na stránkách Projekt Tera - expresivní terapie.