Přijímací řízení pro školní rok 2021–2022

Učební obory:

36-67-E/02 Stavební práce

 • Délka studia: 2 roky, denní forma
 • Zaměření: zednické práce
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

41-56-E/01 Lesnické práce

 • Délka studia: 2 roky, denní forma
 • Zaměření: lesnické práce
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

65-51-E/02 Práce ve stravování

 • Délka studia: 2 roky, denní forma
 • Zaměření: kuchařské práce
 • Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

 

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Kritéria pro přijetí:

 • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky 
 • zdravotní způsobilost uchazeče 
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok 
 • řádně vyplněná přihláška 
 • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením 
 • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021 řediteli střední školy.