ŠKOLA - ZŠ a SŠ
 
 

Základní a střední škola jsou součástí Výchovného ústavu ve Střílkách. Výchovný ústav plní ve vztahu k dětem zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do školy jsou přijímány děti ve věku od 15 (případně 14 let) do 18 let (případně 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.

Z hlediska § 16 odst. 4 školského zákona se jedná o děti se sociálním znevýhodněním.

Tyto děti je zapotřebí motivovat, vychovávat a vzdělávat, aby se jejich problémy v chování dále neprohlubovaly. Pro pedagogické pracovníky to znamená: "všímat si a podporovat."

Všímat si znamená všas poznat rizikového žáka a umět rozpoznat první signály problémového chování.

Pod pojmem podpora rozumíme několik oblastí:

  • podporovat žáka v rozpoznání a korekci svého problému chování;
  • podporovat pozitivní momenty v jeho chování;
  • podporovat opakované zažití úspěchu ve škole;
  • podporovat okolí žáka v dosahování pozitivních změn.


Na základě autoevaluace výsledků ve vzdělávání za poslední hodnocená obobí a s ohledem na věk přijímaných žáků škola otevírá ve školním roce 2019/2020 tři dvouleté učební obory (práce ve stravování, stavební práce, lesnické práce). U všech oborů je reálná šance dětí získat střední vzdělání s výučním listem. 

Škola má možnost otevřít třídu základní školy, do které jsou přijímáni žáci 8. a 9. ročníku, kteří jsou žáky povinné školní docházky devátým rokem. Ve školním roce 2019/2020 nebude třída základní školy otevřena.

Podmínky přijetí do některého z učebních oborů naleznete zde Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.