STAVEBNÍ PRÁCE

 

RVP - STAVEBNÍ PRÁCE 36-67-E/02

ŠVP - STAVEBNÍ PRÁCE - ZAMĚŘENÍ ZEDNICKÉ PRÁCE

 

Délka vzdělávacího programu:

Dva roky v denní formě vzdělávání, v týdnu je zastoupena teoretická i praktická výuka.


Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem


Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

Vstupní předpoklady žáků:

  • ukončené základní vzdělání (devět let školní docházky) ZŠ, ZŠ praktická
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

 

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí;  jednoduché zdění;  jednoduché omítky;  manipulaci s výztuží; práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí;  bourací práce; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí;  úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.