SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do učebních oborů SŠ pro školní rok 2016/2017

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do učebních oborů SŠ od 1. 9. 2016

 

Do níže uvedených učebních oborů SŠ byli přijati následující uchazeči. Seznam přijatých uchazečů je sestaven podle učebních oborů a registračních čísel. O přidělení registračního čísla Vašeho syna jste byli informování zaslaným dopisem.

 

RVP – STAVEBNÍ PRÁCE - 36-67-E/02

ŠVP – stavební práce – zaměření zednické práce

Registrační čísla: 

1/530/2015-16/STP

2/263/2015-16/STP

3/728/2015-16/STP

4/741/2015-16/STP

5/742/2015-16/STP

6/743/2015-16/STP

7/777/2015-16/STP

 

RVP – PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ - 65-51-E/02

ŠVP – práce ve stravování – zaměření kuchařské práce

Registrační čísla:

11/531/2015-16/PVS

12/682/2015-16/PVS

13/744/2015-16/PVS

14/745/2015-16/PVS

 

RVP – LESNICKÉ PRÁCE - 41-56-E/01

ŠVP – lesnické práce

Registrační čísla:

21/530/2015-16/LSP

22/704/2015-16/LSP

23/729/2015-16/LSP

 

Přihlášky žáků zaslané po stanoveném termínu, budou zařazeny do 2. kola přijímacího řízení.