O nás

Výchovný ústav pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou a nařízeným předběžným opatřením.

Středisko výchovné péče HELP zajišťuje ambulantní provoz se zaměřením na poskytování pomoci dětem a mládeži.

Každý rok přijímáme zhruba 30 dětí. Kapacita dětí v zařízení je 48, v 6ti výchovných skupinách po max. počtu 8 dětí.

Součástí zařízení je základní a střední škola, která zajišťuje vzdělávání ve 3 učebních oborech.

Mimo výuku tráví děti čas na výchově (zahrnuje 5 výchovných skupin, skupinu umístěnou samostatně v domku v blízkosti výchovného ústavu a cvičný byt).

Zařízení poskytuje konzultační a poradenské služby pro rodiče a zákonné zástupce dětí.

Fotogalerie