Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ v souladu § 60 odst. 2, písmene e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 15, odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem (zasláno 16. března 2022) do jednotlivých učebních oborů středního vzdělávání.

Učební obor:

36-67-E/02 stavební práce

1/STP-2022/23

2/STP-2022/23

3/STP-2022/23

4/STP-2022/23

5/STP-2022/23

6/STP-2022/23

7/STP-2022/23

8/STP-2022/23

41-56-E/01 lesnické práce

1/LSP-2022/23

2/LSP-2022/23

3/LSP-2022/23

65-51-E/02 práce ve stravování 

1/PVS-2022/23

2/PVS-2022/23

3/PVS-2022/23

4/PVS-2022/23

5/PVS-2022/23

6/PVS-2022/23

7/PVS-2022/23

8/PVS-2022/23

9/PVS-2022/23


Ve Střílkách 22. dubna 2022

Přijímací řízení

pro školní rok 2022/2023

Učební obory:

36-67-E/02 Stavební práce

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: zednické práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

41-56-E/01 Lesnické práce

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: lesnické práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

65-51-E/02 Práce ve stravování

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: kuchařské práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Kritéria pro přijetí:

 • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost uchazeče
 • řádně vyplněná přihláška
 • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením
 • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022 řediteli střední školy.