Výchova

Děti přijímané do zařízení jsou internátně ubytovány na šesti výchovných skupinách s celkovou kapacitou 48 dětí. Každá skupina má nejvýše 8 dětí. Děti mají v péči kmenoví vychovatelé, kteří zajišťují program na skupinách a kompletní zaopatření dětí. Všechny skupiny jsou vybaveny sociálním zařízením, obývacím prostorem s TV, vybavenou kuchyňskou linkou pro potřeby vaření, zázemím pro praní a dalším vybavením sloužícím k volnočasovým aktivitám a odpočinku.

Výchovné skupiny jsou vytvořeny dle charakteru a výchovných potřeb dětí:

 • Cvičný byt a rodinná skupina Domeček,
 • 1. výchovná skupina - rodinná skupina,
 • 2., 3. a 4. výchovná skupina - střed (příjem a adaptace dětí),
 • 5. výchovná skupina ZIP - ochranná výchova.

Přijímané děti jsou zařazovány většinou do 2., 3. nebo 4. výchovné skupiny, které tvoří střed vybavením, možnostmi i výhodami. Děti zde většinou absolvují adaptační dobu a po seznámení se s prostředím, pedagogy a plněním programů zařízení mohou využívat i jiné skupiny dle své žádosti nebo na doporučení pedagogů. Pravidla a výhody těchto skupin jsou přibližně stejná.

O stupeň výše položenou skupinou je 1. výchovná skupina - rodinná skupina. Zájmem dětí se zde stává např. volnější přístup k herním a komunikačním prostředkům - PC, zvýšená možnost (částečné) finanční kompenzace cest dětí domů, atraktivnější prostředí a vybavení, rozšířená škála činností a aktivit mimo ústav.

Nejatraktivnější skupinou pro děti tzv. TOP je rodinná skupina Domeček, který se nachází v rodinném domě samostatně v areálu zařízení mimo hlavní budovu. Domeček disponuje Cvičným bytem, kde děti mají možnost nacvičovat samostatný pobyt mimo ústav v rodinné zástavbě obce Střílky.

Dětem tato skupina nabízí rodinné prostředí, výraznější vybavení, PC a internet na pokoji, možnost proplácení nákladů na cesty domů, možnosti samostatné přípravy stravy, aktivity a programy mimo ústav a další možnosti. Důraz je kladen na důvěru a samostatnost dětí.

Protipólem atraktivních skupin je 5. výchovná skupina ZIP (zvýšený individuální přístup), kde jsou zařazovány děti z hlediska výchovných potřeb pro stabilizaci svého chování a to zpravidla do čtyřtýdenního programu. Děti se zde pohybují v levelech a po splnění čtyř levelů mohou žádat o přestup na kmenovou, případně jinou skupinu. Děti s uloženou ochrannou výchovou jsou zde zařazeny při příjmu a mají možnosti postupu i na výběrové skupiny na základě udělené výjimky MŠMT. 

Výchova probíhá za účasti dětí na stanovených programech jednotlivých skupin a kmenových vychovatelů od 13.30 do 22.00 hod. Poté je nastaven noční režim a dohled dětí zajišťují asistenti pedagogů, kteří děti doprovází po ranních činnostech do školy v areálu zařízení. Během výchovy probíhá oběd, osobní volno, samotná plánovaná činnost, večeře, příprava do školy, hygiena, večerní osobní volno a komunita. Děti se zapojují do úklidu svých pokojů a prostor skupiny. Tuto činnost oceňujeme v rámci soutěže dárkovými nebo potravinovými balíčky.
V rámci výchovy pořádáme s dětmi turistické výlety do okolí, agroturistiku, cyklovýlety, zimní a letní aktivity, sportovní akce. K činnostem je využívána herna, posilovna, hřiště s umělým povrchem, široké spektrum sportovního vybavení, posilovna. Dětem jsou nabízeny zájmové kroužky - hudební, modelářský, keramický, cyklistický, kulturistika - kondiční cvičení. Děti se mohou podílet na tvorbě aktivit a svými nápady přispět k novým možnostem, jak trávit čas v zařízení.

Volnočasové aktivity

 • modelářský kroužek
 • hra na hudební nástroj
 • keramický kroužek
 • posilovna
 • stolní tenis
 • multifunkční sportovní hřiště
 • minigolf
 • účast na sportovních olympiádách
 • střelba ze vzduchovky
 • venkovní multifunkční hřiště
 • cyklistika
 • výlety na hrady, zámky, a jiná zajímavá místa
 • návštěvy bazénu a koupaliště
 • turistika, apod. 

Letní aktivity

škola v přírodě

vodácký výlet

letní fotbalové turnaje (zde děti získaly mnoho pohárů)

Zimní aktivity

lyžařský výcvik - lyže, snowboard, běžky

lední hokej