Závěrečné a opravné zkoušky

pro školní rok 2020/2021

Studium dvouletých učebních oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má v letošním roce dvě části - praktickou a ústní, podmínky konání zkoušky upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace:

  • závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy
  • jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška
  • pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 2 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí, písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut
  • počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy, pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje, praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, v jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin

Učební obory:

36-67-E/02 stavební práce

41-56-E/01 lesnické práce

65-51-E/02 práce ve stravování


Písemné zkoušky se nekonají.

Praktické zkoušky: 2. - 3. 6. 2021

Ústní zkoušky: 10. 6. 2021


Žákům po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky škola vydá:

  • výuční list
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce