Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ v souladu § 60 odst. 2, písmene e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 15, odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem (zasláno 16. března 2022) do jednotlivých učebních oborů středního vzdělávání.

Učební obor:

36-67-E/02 stavební práce

1/STP-2022/23

2/STP-2022/23

3/STP-2022/23

4/STP-2022/23

5/STP-2022/23

6/STP-2022/23

7/STP-2022/23

8/STP-2022/23

41-56-E/01 lesnické práce

1/LSP-2022/23

2/LSP-2022/23

3/LSP-2022/23

65-51-E/02 práce ve stravování 

1/PVS-2022/23

2/PVS-2022/23

3/PVS-2022/23

4/PVS-2022/23

5/PVS-2022/23

6/PVS-2022/23

7/PVS-2022/23

8/PVS-2022/23

9/PVS-2022/23


Ve Střílkách 22. dubna 2022