Lesnické práce

Délka vzdělávacího programu:

Dva roky v denní formě vzdělávání, v týdnu je zastoupena teoretická i praktická výuka.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, absolvent bude mít taktéž osvědčení pro práci s řetězovou pilou a křovinořezem.

Vstupní předpoklady žáků:

  • ukončené základní vzdělání (devět let školní docházky), úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Profil absolventa:

Absolvent oboru Lesnické práce se uplatní v komplexní lesní výrobě v dělnických činnostech v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, případně v přidružené lesní výrobě. Okrajově se uplatní při péči o komunální zeleň, péči o přírodu na územích se zvláštním režimem ochrany a v trvalé péči o zeleň podél komunikací. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T a oprávnění k obsluze motorových pil a křovinořezů. 

RVP - LESNICKÉ PRÁCE 41-56-E/01