Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

telefon: +420 234 811 105, +420 770 153 573

e-mail: gdpr@msmt.czdagmar.souckovamikolaskova@msmt.cz

Školské zařízení jako "orgán veřejné moci" rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a klientů, proto je povinné mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje statutární orgán ústavu. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti a informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.