Stavební práce

Délka vzdělávacího programu:

Dva roky v denní formě vzdělávání, v týdnu je zastoupena teoretická i praktická výuka.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady žáků:

  • ukončené základní vzdělání (devět let školní docházky) ZŠ, ZŠ praktická
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku, dopravu a skladování stavebních materiálů, přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí, jednoduché zdění, jednoduché omítky, manipulaci s výztuží, práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí, bourací práce, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

RVP - STAVEBNÍ PRÁCE 36-67-E/02