Práce ve stravování

Délka vzdělávacího programu:

Dva roky v denní formě vzdělávání, v týdnu je zastoupena teoretická i praktická výuka.

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady žáků:

  • ukončené základní vzdělání (devět let školní docházky) ZŠ, ZŠ praktická
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Bude provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání. 

RVP - PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ 65-51-E/02