Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ v souladu § 60 odst. 2, písmene e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 15, odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem (zasláno 7. března 2023) do jednotlivých učebních oborů středního vzdělávání.

Učební obor:

36-67-E/02 stavební práce

1/STP-2023/24

2/STP-2023/24

3/STP-2023/24

4/STP-2023/24

5/STP-2023/24

6/STP-2023/24

7/STP-2023/24

8/STP-2023/24

9/STP-2023/24

10/STP-2023/24

41-56-E/01 lesnické práce

1/LSP-2023/24

2/LSP-2023/24

3/LSP-2023/24

4/LSP-2023/24

5/LSP-2023/24

65-51-E/02 práce ve stravování 

1/PVS-2023/24

2/PVS-2023/24

3/PVS-2023/24


Ve Střílkách 24. dubna 2023