Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ v souladu § 60 odst. 2, písmene e) zákona č.564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění, oznamuje výsledky přijímacího řízení v jednotlivých učebních oborech. 

Učební obor:

36-67-E/02 stavební práce

512487

514805

529544

529710

529755

529860

530227

530307

41-56-E/01 lesnické práce

482383

529682 

65-51-E/02 práce ve stravování 

504058

516449

521654 


Ve Střílkách 15. května 2024