Přijímací řízení

pro školní rok 2023/2024

Učební obory:

36-67-E/02 Stavební práce

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: zednické práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

41-56-E/01 Lesnické práce

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: lesnické práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

65-51-E/02 Práce ve stravování

 • délka studia: 2 roky, denní forma
 • zaměření: kuchařské práce
 • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška
 • certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Kritéria pro přijetí:

 • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání potvrzená lékařem
 • řádně vyplněná přihláška
 • nařízení soudu o ústavní, ochranné výchově či předběžném opatřením
 • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023 řediteli střední školy.