VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU

VE STŘÍLKÁCH ... 

O NAŠEM ZAŘÍZENÍ

VÚ A SVP HELP - KOMU A K ČEMU SLOUŽÍ?

  • výchovný ústav pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou a nařízeným     předběžným opatřením
  • středisko výchovné péče HELP zajišťuje ambulantní provoz se zaměřením na poskytování pomoci dětem a mládeži
  • každý rok přijímáme zhruba 30 dětí
  • KAPACITA DĚTÍ V ZAŘÍZENÍ JE 48, v 6ti výchovných skupinách po max. počtu 8 dětí
  • součástí zařízení je základní a střední škola, která zajišťuje vzdělávání ve 3 učebních oborech více informací zde ŠKOLA
  • mimo výuku tráví děti čas na výchově (zahrnuje 5 výchovných skupin, zvýhodněnou skupinu umístěnou samostatně v domku v blízkosti výchovného ústavu a cvičný byt), více informací zde VÝCHOVA
  • zařízení poskytuje KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY pro rodiče, zákonné zástupce dětí (tel. 573 312 057, 773 520 071)

 

JAK TO U NÁS VYPADÁ ...

 

Na praxi ... 

 

 

 Ve škole ...

  

 

Na výchově ... 

  

 

Ve školní jídelně ...